Agenda:
Wanneer u een activiteit organiseert willen wij dit graag opnemen in onze dagwinkel agenda. Deze agenda staat op internet op onze website.

Doel van de agenda?
Het is de bedoeling om alle georganiseerde activiteiten bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Daarnaast willen we voorkomen dat er verschillende activiteiten op één dag of in dezelfde week worden georganiseerd. Een activiteit van de één kan bij voorkeur niet gelijktijdig worden gehouden met een activiteit die door een ander wordt georganiseerd. Indien mogelijk moeten we met elkaar zoveel mogelijk activiteiten op elkaar afstemmen.

Voor wie?
Alle scholen, kerken, verenigingen, commissies, instellingen, bedrijven en andere betrokkenen bij Schoonrewoerd kunnen doorgeven wat er georganiseerd gaat worden. Een verloting, jaarmarkt, rommelmarkt, verkoping, bazaar, open dag, verkoopmiddag, open huis, open deuren route, opschoondag, collectes  enzovoort kan allemaal geplaatst worden op de agenda.

Wanneer?
Op het moment dat de datum van de activiteit bekend is moet men dat zo spoedig mogelijk doorgeven. Het is handig om lang vooruit een activiteit te plannen. Aan het eind van het jaar is er de intocht van Sint Nicolaas. Ook het tijdig doorgeven van huis aan huis acties is handig  om te weten.

Hoe geef je een activiteit door?
Stuur een mail naar agenda@dagwinkelschoonrewoerd.nl  met daarin zoveel mogelijk gegevens: zoals datum, locatie, tijdstip, contactpersoon en wat voor activiteit het betreft. Of maak gebruik van het informatie formulier website activiteiten..

Wie plaatst de gegevens?
Wij hebben daarvoor Loes Bambacht benaderd, die samen met Tineke deze dorpsagenda gaat bijhouden.

Is het gratis?
Jazeker, niemand hoeft er iets voor te betalen.

 

Plaats een reactie

  • (will not be published)