Schoonrewoerd, 31 oktober 2022

 

Beste inwoner van Schoonrewoerd, geachte lezers,

Indrukwekkend en boven alle verwachting was het aantal mensen dat op 26 september de weg naar het Partycentrum vond om de bijeenkomst over de plannen voor de Dagwinkel in ons dorp bij te wonen. We waren er stil van, maar niet lang, omdat we verschillende blokken informatie met elkaar uit wilden wisselen en om de vragen die uit de zaal kwamen, te beantwoorden.

Vier blokken
We stonden stil bij de betekenis van de Dagwinkel voor het dorp, de sterk gestegen energiekosten, de optie van een stichting Dagwinkel Schoonrewoerd en het laatste blok: de inzet van vrijwilligers. Er kwamen constructieve vragen uit de zaal, die deels beantwoord werden en deels ook genoteerd zijn om daar  later op terug te komen. Ook dank voor de tips die meegenomen kunnen worden bij de verdere uitwerking van een nieuw ondernemersplan.

Stichting Dagwinkel Schoonrewoerd
Waar we echt stil van zijn geworden, is het bedrag dat is toegezegd door ruim 200 inwoners van Schoonrewoerd en de omliggende dorpen. Een bewijs van grote betrokkenheid en draagvlak voor het behoud van de Dagwinkel als centraal punt op het dorp. Het totaal dat is toegezegd is € 35.000,– voor het jaar 2023 en 2024, € 70.000,– voor de komende twee jaar. Waar een klein dorp groot in kan zijn! Dit is een enorme steun in de rug. We gaan nu de plannen verder uitwerken.

Inzet van vrijwilligers
Het laatste informatieblok ging over de inzet van vrijwilligers voor taken in de Dagwinkel. Ook hiervoor hebben zich diverse bewoners gemeld om mee te denken en te werken aan de (verkoop-)plannen, maar ook voor concrete activiteiten als het ondersteunen bij de administratie of het controleren van de houdbaarheidsdata op de verpakkingen.

Hoe nu verder
Samen buigen we ons de komende weken over het ondernemersplan voor de Stichting Dagwinkel Schoonrewoerd. Er moet nog veel worden uitgezocht en uitgewerkt. Vragen als: zijn we in staat om tenminste 50% op de energiekosten te besparen zodat we op zo’n 1.000kwh per week uitkomen, moeten beantwoord worden. En dat is maar één van de onderdelen van een nieuwe exploitatiebegroting.

Zijn we met elkaar in staat om te investeren in nieuwe energiezuinige koelingen en diepvriezen. Wat betekenen de recente energiemaatregelen van de overheid voor de korte en de lange termijn. Kan de Dagwinkel Schoonrewoerd ook als stichting rendabel zijn en kan investeren in voorraad daar een positieve bijdrage aan leveren, zodat aantrekkelijke en langer lopende aanbiedingen een reële mogelijkheid zijn.

Tot slot
We komen in november bij u terug met nieuwe informatie. In de tussentijd bent u natuurlijk van harte welkom in de Dagwinkel voor al uw boodschappen, maar ook wanneer nu nog vragen heeft, stel ze gerust. We staan open voor tips en suggesties. Ook is het nog altijd mogelijk om een financiële bijdrage te leveren aan de toekomst van de Dagwinkel. Maar voor dit moment heeft de Schoonrewoerdse gemeenschap er voor gezorgd dat de Dagwinkel geen Dààààg Winkel wordt!

 

Een vriendelijke groet,

Ad & Tineke de Jong

 

 

 

Plaats een reactie

  • (will not be published)