Schoonrewoerd, mei 2021

 

Beste dorpsgenoten en andere lezers,

Sinds enige weken ben ik  in gesprek met Wim Scherpenzeel en Het Zuid Hollands Landschap over voornamelijk de oogst van het fruit van de hoogstam-boomgaarden die onder hun beheer vallen. Ik heb daarvoor een plan gemaakt. In het kort:  De gehele oogst wordt verzameld in de koelcellen van Wim Scherpenzeel. Aan het eind van het seizoen wordt de hele oogst verwerkt tot onder andere appel-perensap en fruitstroop. Er is afgesproken om de circa 15 hoogstamboomgaarden grenzend aan  De Wiel van Bassa of ook wel  Kruithofwiel , die eigendom zijn van Het Zuid Hollands Landschap, niet meer te bespuiten. Dus …heel belangrijk: onbespoten fruit.
Vandaag 14 mei 2021 is door Het Zuid Hollands Landschap groen licht gegeven om de plannen verder uit te werken en er is daarnaast ook toegezegd mee te werken, zowel in capaciteit (uren) als financieel.
Eèn van de plannen is om het achterstallig onderhoud weg te werken.

De provincie Utrecht hecht eveneens groot belang  aan het platteland. Er is daarom een subsidieregeling “Leefbaarheid en Kleine Kernen”. Subsidie komt men niet brengen maar ik probeer het wel op te halen. De kans dat dit gaat lukken schat ik in op 95 %. Deze subsidie heeft de stichting “Heerlijkheid Vijfheerenlanden” ook nodig om te kunnen starten.

Uiteraard is “Heerlijkheid Vijfheerenlanden” niet zonder vrijwillgers mogelijk. Wilt u meedenken of een (kleine) taak op u nemen, neem dan contact op met Ad de Jong 03 45 64 12 02, info@dagwinkelschoonrewoerd  of loop gewoon ff de winkel binnen. Naast het plukken hebben we natuurlijk ook vrijwilligers nodig voor de verkoop, zoals het benaderen van winkels, horeca, sportclubs om de producten van “Heerlijkheid Vijfheerenlanden”in hun assortiment op te nemen.  De rekeningen moeten worden verstuurd.  Maaien, catering voor de vrijwilligers tijdens de pluk. Etc.etc. Meld je aan!

Dit project staat nog wel in de kinderschoenen, maar ik wil u toch graag vroegtijdig op de hoogte brengen. De tijd rent en de appels en peren die groeien aan de bomen wachten niet.  Op dit moment wordt er gewerkt aan een op te richten stichting “Heerlijkheid Vijfheerenlanden”.  Wilt u in het stichtingsbestuur?  Zonder stichtingsbestuur geen inschrijving mogelijk bij Kamer van Koophandel en is het ook niet mogelijk om een bankrekening te openen.  Dit heeft dus een hoge prioriteit.

Aan een website wordt reeds gewerkt.  Daarnaast zijn we druk bezig met een concrete actielijst en de  taakverdeling.

Het rondje wiel: ik denk dat alle inwoners van Schoonrewoerd dat regelmatig doen. Het is natuur die we moeten beschermen en onderhouden. Soms zien we het zelf niet: maar het is prachtig!!

Met een fruitige groet,

Ad de Jong

Dorpsstraat 11

4145 KA Schoonrewoerd

Tel  0345 64 12 02

info@dagwinkelschoonrewoerd.nl

 

Plaats een reactie

  • (will not be published)