Beste dorpsgenoten en andere lezers

Met gepaste trots presenteren we jullie de primeur van het beeldmerk dat voor de stichting is ontworpen. Het beeldmerk staat voor de ambities van de stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Centraal staan de hoogstambomen, die in het unieke natuurgebied rondom de Wiel van Bassa staan en die we willen behouden. Natuurlijk is het fruit terug te vinden in de vorm van de rode stippen, appels en peren van rassen die je vandaag de dag niet meer overal ziet. Tenslotte de gebruikte kleuren bruin en groen, die staan voor de landschappelijke schoonheid die in alle seizoenen in dit gebied is te vinden en die we als stichting willen behouden en als het kan, verbeteren voor de toekomst. In de winter zie je meer bruin, maar zoals nu, in de zomer, speelt groen de boventoon. Afgemaakt met een solide lettertype waarmee de naam van de stichting is geschreven in datzelfde lettertype kunnen we ook de producten die van de oogst worden gemaakt noteren.  Met dit beeldmerk presenteert Stichting de Heerlijkheid Vijfheerenlanden zich krachtig, net zoals de fruittelers in dit gebied dat al decennia lang doen.

 

Oprichtingsakte
Eén dezer dagen zal de notaris in Vianen officieel de oprichtingsakte laten passeren om de stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden op te richten als partner van het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). In het bestuur is Maarten Breedveld de vertegenwoordiger van het ZHL. Daarnaast hebben een taak: Ad de Jong als voorzitter, Erik van Doorn als penningmeester, Mario Swaanen als secretaris en Ton Stek als tweede voorzitter en lid van het bestuur. Wim Scherpenzeel speelt vanzelfsprekend ook een belangrijke rol binnen de nieuwe stichting. Meteen na de oprichtingsakte zal ook de inschrijving in de Kamer van Koophandel worden geregeld. Daarna bestaat de stichting officieel en kunnen we vervolgstappen ondernemen.

 

Biodiversiteit

Als bestuur in oprichting hebben we niet stil gezeten, maar al een subsidieaanvraag gedaan voor een project om de biodiversiteit van het landschap rondom de Wiel van Bassa te verbeteren. Biodiversiteit heeft te maken met het leven van dieren, bloemen en planten in dit gebied. Denk daarbij aan de vogels, kleine zoogdieren en insecten. Bij planten gaat het niet alleen om de bloemen en grassen die we zien, maar bijvoorbeeld ook om verschillende kruiden, die groeien als de grond onder de bomen op een iets andere manier wordt bewerkt. Door de interactie met de omgevingsfactoren zorgt de biodiversiteit voor ecosystemen waarin niet alleen dieren en planten, maar ook wij als mensen gezond kunnen leven. Eind augustus horen we of de aanvraag wel of niet wordt toegekend. Daarnaast zullen we de komende weken, als we officieel zijn ingeschreven, ook andere subsidiebronnen aanboren.

 

Hoe verder
We zijn heel blij dat we inmiddels naast het bestuur ruim 30 vrijwilligers hebben kunnen inschrijven in het bestand van vrienden van stichting de Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Dat is door één enkel bericht op Facebook en mond op mond reclame gegaan. Heel fijn, want vanaf medio september moet alle hens aan dek, omdat dan de pluk van het eerste fruit zal beginnen, maar ook andere taken verricht moeten worden, zoals de coördinatie van het transport van het fruit naar de Belgische fabriek die de Vijfheerlanden appel/perenstroop zal gaan maken. Ook de begeleiding van de vrijwilligers en de planning van de activiteiten moet opgepakt worden. Binnenkort zullen we ook aan de mensen die zich bezig willen houden met de verkoop vragen om bij elkaar te komen en daarvoor een plan te maken. Met regelmaat overleggen we natuurlijk met de heer Wim Scherpenzeel, die tot op heden het beheer van het gebied rondom de Wiel van Bassa heeft gedaan. Dankzij zijn betrokkenheid en medewerking zijn we gekomen waar we nu staan.

 

Nieuwsbrief
Eind augustus, begin september maken we een nieuwsbrief voor het hele dorp, maar nadat we in de Klepper hebben gestaan met een artikel, wilden we jullie als groep van het eerste uur nu opnieuw informeren. Voel je vrij om deze e-mail door te sturen naar mensen van wie jij denkt dat zij ook interesse hebben in het werk van Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden en laten ze zich aanmelden als vriend/vrijwilliger op info@heerlijkheidvijfheerlanden.nl of gewoon om de nieuwsbrief online te ontvangen om ook in het vervolg door ons op de hoogte te worden gehouden.

 

Voor nu een mooie zomer gewenst en hartelijke groeten,

 

Maarten, Ad, Erik, Mario en Ton

Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden

info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl

 

Plaats een reactie

  • (will not be published)