Aan onze klanten en bezoekers

De coronacrisis komt in een nieuwe fase. De economie is grotendeels weer geopend, mensen zoeken elkaar massaal weer op en houden zich steeds slechter aan de regels en afspraken om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het aantal coronabesmettingen loopt op. De zorgen over een tweede golf zijn groot.

Ook in supermarkten wordt het steeds drukker en klanten houden vaak onvoldoende afstand, terwijl dit wel mogelijk is. Burgemeesters en lokale autoriteiten krijgen van het kabinet de ruimte om lokaal strengere maatregelen af te kondigen in geval van uitbraken. In delen van Amsterdam en Rotterdam maar ook in andere plaatsen is dit het geval. In een Twentse gemeente is een supermarkt gesloten op last van de gemeente. Dat laat zien dat de overheid in deze nieuwe fase ook supermarkten strenger controleert.

Brief aan minister De Jonge

Het Centraal Buro Levensmiddelen heeft tot nu toe contact met de betrokken lokale autoriteiten om hen te wijzen op ons brancheprotocol. Omdat het CBL dit niet kan doen met alle 355 gemeenten en omdat bedrijven behoefte hebben aan duidelijkheid over mogelijke maatregelen, is minister De Jonge gevraagd om een landelijk gecoördineerde aanpak van escalatie van maatregelen. De uitvoering kan wel zoveel mogelijk lokaal blijven, omdat we een nieuwe landelijke lockdown willen voorkomen.

In de brief is ook gevraagd om voorrang voor supermarktmedewerkers bij coronatesten en om de mogelijkheid om te testen zonder klachten, zodat zij niet onnodig lang in quarantaine hoeven blijven. Ook vragen wij dat een eventuele mondkapjesplicht niet van toepassing wordt voor medewerkers in de winkels. Ook hier doen wij een beroep op ons brancheprotocol “Verantwoord Doorgaan in de anderhalvemetereconomie”. Hierin staan de maatregelen die supermarkten nemen, namelijk 1 klant per 10m2 winkelvloer, kuchschermen waar 1,5 meter niet kan, zichtbare uitingen om mensen tot afstand op te roepen, waaronder het dragen van hesjes en belijningen op de vloer en het duidelijk communiceren van maatregelen middels posters en andere uitingen.

Naleving eigen brancheprotocol

Van groot belang voor alle supermarkten is dat wij duidelijk en zichtbaar voor alle klanten en andere stakeholders onze maatregelen laten zien en klanten actief oproepen zich aan de maatregelen te houden. Wij mogen niet verslappen! Uiteraard om het virus te bestrijden, maar ook om te laten zien wat wij waard zijn en te voorkomen dat BOA’s handhavend (moeten) optreden, zoals dat in de horeca al vaak is gebeurd en inmiddels dus ook voor het eerst bij een supermarkt aan de orde is. De supermarktsector is de meest zichtbare sector van de economie waar iedereen bijna elke dag komt. En iedereen heeft dus een mening over hoe supermarkten acteren in deze crisis.

Als wij uitzonderingen willen in geval van aangescherpte maatregelen, dan zullen wij op z’n minst zichtbaar en duidelijk ons eigen brancheprotocol moeten naleven en laten zien dat wij er alles aan doen om veilig en sociaal winkelen mogelijk te maken. Daarbij hoort ook actief beleid om drukte te beperken en mensen in hun eentje en gericht boodschappen te laten doen. Groepen, gezinnen en stellen moeten weer actief geweerd worden uit de supermarkt in deze nieuwe fase van de coronacrisis. Ook andere vormen van deurbeleid kunnen weer extra aandacht krijgen, zoals het verplicht gebruik van winkelwagentjes of anderszins effectieve maatregelen om het aantal klanten zichtbaar te limiteren tot maximaal 1 per 10 m2.

Laat ook ons niet in de kou staan en hou je aan de afspraken.

Ad en Tineke de Jong en meedenkers,

 

Plaats een reactie

  • (will not be published)